Toezicht op accreditatie en certificering

Validation Council

 

De Validation Council is een platform om van gedachten te wisselen over kennis, kunde en vaardigheden binnen het Sales Vak. Men brengt, als onafhankelijk gremium, advies uit aan het SMA bestuur. De competenties en beroepsprofielen worden twee keer per jaar besproken door het bedrijfsleven en opleiders (regulier en particulier) onder leiding van de SMA. Tijdens deze twee bijeenkomsten worden tevens de ontwikkelingen in het vakgebied Sales door deze groep vastgesteld zodat de SMA een leidende rol heeft in de toekomstige veranderingen. In de Validation Council hebben personen zitting van verschillende niveau. Hierdoor wordt de lopende leerlijn gewaarborgd.

 

Klik hier voor meer informatie over de bezetting van de Validation Council

 

SMA Audit Commissie

 

Deze onafhankelijke commissie beoordeelt alle aanvragen met betrekking tot de opleidingsprogramma’s en de persoonscertificering. Deze commissie staat onder leiding van Gerrit Jan Bomhof.

 

Stichting Examenkamer

 

Om de vorm van examineren goed te laten verlopen en te borgen dat kandidaten objectief en integer geëxamineerd worden is er toezicht van de Stichting Examenkamer. Dit betekent dat de accreditaties en persoonscertificering onder toezicht van dit orgaan staan. Zij voert met regelmaat controle uit op de procedures die door de SMA worden gehanteerd.

 

Logo Stichting Examenkamer

 

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Examenkamer