SMA regio’s

SMA is een landelijke organisatie, die in geheel Nederland het Sales vak naar een hoger plan wil brengen. Dit betekent dat wij binnen de SMA een aantal regio’s hebben gevormd, met elk hun eigen bestuur. Binnen elke regio, worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij er telkens aandacht is voor kennis, maar uiteraard zijn er ook mogelijkheden om te netwerken en daarmee business te doen. De eerste regio is begonnen in 2007, en dat was SMA Noord. Daarna zijn SMA Oost, SMA Zuid, SMA Midden en SMA West tot stand gekomen

 

SMA Noord

 In 2007 zag SMA Noord het daglicht, en werden de eerste bijeenkomsten in Noord-Nederland georganiseerd. Twee bestuursleden van het huidige regionaal bestuur, Goeran de Pater en Frank Schouten, stonden aan de wieg van deze uitbreiding van het SMA Landschap. Beide heren waren van mening dat er in Noord-Nederland voldoende potentie was om op regelmatige basis bijeenkomsten te organiseren waar het sales vak op de agenda staat

 

Klik hier voor meer informatie over SMA Noord

 

SMA Oost

 Na de succesvolle start van SMA Noord, is de SMA in het begin van 2012 gestart met het organiseren van bijeenkomsten in het oosten van het land. Hiermee was de geboorte van SMA Oost een feit. Ton Donderwinkel wierp zich al snel op als voorzitter van deze regio, om vervolgens snel hulp en ondersteuning te krijgen van Daniel Fischer. De twee heren zijn vol met energie gestart en op dit moment hebben we een zeer floreerde SMA organisatie in dit gedeelte van het land.

 

Klik hier voor meer informatie over SMA Oost

 

SMA Zuid

SMA Zuid is per 2013 actief als netwerk- en kennisorganisatie in Zuid Nederland. De filosofie van de Sales Management Association wordt tijdens workshops, netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken met veel enthousiasme uitgedragen. Het belangrijkste doel is het sales-vak verder te professionaliseren. Dat gebeurt door kennisoverdracht, trainingen en workshops waarbij er een koppeling wordt gemaakt tussen theorie en praktijk. Hierbij staat actieve participatie en interactie van de leden altijd voorop.

 

Klik hier voor meer over SMA Zuid

 

SMA Midden

SMA Midden is actief als netwerk- en kennisorganisatie in Midden Nederland vanaf eind 2012. De filosofie van de SMA wordt tijdens workshops, netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken met veel enthousiasme en passie voor het sales vak uitgedragen. Het doel van SMA Midden is om het sales vak verder te professionaliseren door middel van kennisoverdracht, trainingen en workshops. Contacten leggen op informele, interactieve en uitdagende bijeenkomsten. Hierbij staat actieve participatie en interactie van de leden voorop. We gaan en staan voor het creëren van een breed platform voor commercieel Midden Nederland!

 

Klik hier voor meer informatie over SMA Midden

 

SMA West

Sinds augustus 2013 is de laatste regio gevormd binnen de SMA. Onder aansturing van Ellis Vermeulen zijn de eerste bijeenkomsten in dit gedeelte van Nederland gestart. Al snel kreeg Ellis hierbij hulp en ondersteuning van Mirte Beugel Het is het streven van SMA West om door middel van interessante bijeenkomsten de leden te boeien en binden.

 

Klik hier voor meer informatie over SMA West