Proces Piet Heyn SMA Award

Het proces, om te komen, tot de winnaar van de Piet Heyn SMA Award, valt uiteen in een aantal stappen. In het proces worden wij begeleid door top organisaties. De Commerciële Revolutie en Prospex. Oprichters Wessel Berkman en Maxim Spek zijn bij het gehele proces betrokken.

 

We onderscheiden de volgende stappen in het proces:

 

Ronde 1 : Check genomineerde organisaties (30 augustus)

 

De Commercieel Directeur van het genomineerde bedrijf, ontvangt vanuit de SMA-organisatie de lijst met een aantal criteria. Hierop moet formeel worden aangegeven, of men hieraan voldoet. Vanuit de SMA, zal daar waar mogelijk, dit eveneens worden gecontroleerd. Bij correctheid, gaat men door naar de volgende ronde.

 

Ronde 2 : Invullen online onderzoek ( 1 – 17 september)

 

Minimaal vijf personen (incl. de commercieel directeur) van de commerciële organisatie, worden benaderd om een online onderzoek in te vullen. Dit wordt op 1 september naar de genomineerde organisaties toegestuurd. Na het invullen van deze vragenlijsten, volgt er op basis van de ingevulde antwoorden, een ranking van alle genomineerde commerciële organisaties. De vragen moeten voor 17 september zijn ingevuld. De online benchmark is een zeer uitgebreide. Het is de meest uitgebreide Commerciële bechmark in de markt uitgevoerd door De Commerciële Revolutie en Prospex .Neem hiervoor goed de tijd. Het dekt veel gebieden af die je als professionele commerciële organisatie moet beheersen. Gezien de vertrouwelijkheid van sommige antwoorden, gaat de SMA uiteraard op gepaste wijze hiermee om. Op basis van deze uitkomsten wordt bepaald, welke vijf organisaties door  gaan naar de volgende ronde. Direct na het invullen ontvang je de benchmark resultaten terug.

 

Ronde 3 : Verdieping van de uitkomsten online onderzoek (21 september)

 

Op basis van de uitkomsten van de ingevulde online vragenlijsten worden er een vijftal organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de derde ronde. In deze ronde vindt er een verdieping plaats van de uitkomst van het online onderzoek. Hierbij wordt er gekeken naar :

 

  • Behaalde commerciële resultaten in Nederland en internationaal;
  • Effectiviteit & Productiviteit van de commerciële organisatie;
  • Uitvoering van het salesproces: planning en doelstellingen; 
  • Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers binnen de commerciële organisatie;
  • De wijze waarop de commerciële organisatie inspeelt op een aantal ontwikkelingen in de markt

 

Logo The Social Selling Company

 

Op basis van deze gesprekken, blijven er een drietal bedrijven over, die gaan strijden om de Piet Heyn SMA Award. Deze gesprekken zullen plaatsvinden bij The Social Selling Company in Bilthoven, op het adres : Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 84 3723 MB Bilthoven

 

 

Ronde 4 : Bedrijfsbezoek (8/9 oktober)

 

Alle drie de overgebleven organisaties worden bezocht. Tijdens dit bezoek zal met een aantal verschillende personen uit de commerciële organisatie een gesprek van +/- 30 minuten aangaan. Tijdens deze gesprekken vindt er wederom een verdieping plaats van de verkregen uitkomsten uit de vorige ronde. Dit om een nog beter beeld te kunnen vormen van het bezochte bedrijf. 

 

Ronde 5 : Optreden voor de vakjury (30 oktober)

 

De drie overgebleven kandidaten verzorgen een optreden voor de vakjury. Om dit op een goede wijze te kunnen doen heeft deze vakjury alle aanwezige input van de voorgaande rondes (inclusief een uitgewerkt verslag van het bedrijfsbezoek) vanuit de SMA ontvangen. Op basis van deze input gaat de jury een extra verdieping aanbrengen, waarna het een keuze maakt uit de laatste drie genomineerde partijen.

 

Ronde 6 : Bekendmaking winnaar (1 november)

 

Op het ss Rotterdam, in de gelijknamige havenplaats, wordt de winnaar van deze editie, tijdens een galadiner, bekend gemaakt.