OVER SMA

Bernard Wientjes op Piet Heyn Award

 

Sinds 1971 is de Sales Management Association (SMA) dé beroepsvereniging voor sales professionals op elk niveau. Vijf bedrijven staken destijds de koppen bij elkaar om het salesvak te professionaliseren. De bedrijven die aan de wieg stonden van het oprichten van de SMA waren Heineken, Nutricia, Nestlé, Douwe Egberts en Unilever. Hiermee bestaat de SMA meer dan 40 jaar en is het daarmee één van de oudste vakverenigingen van Nederland en dat is niet zo vreemd, aangezien de SMA een vakgebied vertegenwoordigt, dat voor de gehele Nederlandse Economie van groot belang is. De SMA is een vrijwilligersvereniging en het is wel bijzonder, dat het in die de formule al die jaren continuïteit heeft behouden. Meer informatie over de fundamenten van de SMA, is op onze website te vinden.

 

SMA verwerkt hiervoor persoonsgegevens conform de privacyverklaring van de vereniging.
Klik hier voor de huidige privacyverklaring.  

 

Bestuur & Organisatie

 

De SMA is een vakvereniging dat grotendeels door vrijwilligers wordt gerund. Dat geldt zowel voor het landelijke bestuur als voor alle regionale besturen en andere commissies die binnen de SMA hun oorsprong hebben. Naast deze grote groep van vrijwilligers maakt de SMA gebruik van een verenigingsmanager en wordt zijn/haar ondersteunende activiteiten ondersteund door assisTNs. Een professioneel bureau gespecialiseerd in werkzaamheden binnen het verenigingsleven. Daarnaast wordt de vereniging bijgestaan door de Advisory Council. Deze Council, adviseert gevraagd en ongevraagd op hoofdlijnen, mbt het beleid c.q. de strategie van de SMA en richt zich op zaken op de (midden)lange termijn. Op onze website is meer informatie te vinden over het bestuur en de wijze waarop de organisatie van de SMA is ingericht.

 

Regio’s binnen de SMA

SMA is een landelijke organisatie, die in geheel Nederland het Sales vak naar een hoger plan wil brengen. Dit betekent dat wij binnen de SMA een aantal regio’s hebben gevormd, met elk hun eigen bestuur. Binnen elke regio, worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij er telkens aandacht is voor kennis, maar uiteraard zijn er ook mogelijkheden om te netwerken en daarmee business te doen. De eerste regio is begonnen in 2009, en dat was SMA Noord. Daarna zijn SMA Oost, SMA Zuid, SMA Midden en SMA West tot stand gekomen. Op onze website is meer informatie te vinden over elke afzonderlijke regio.

 

Lidmaatschap & Partnership SMA

De SMA is een vereniging waar Sales Professionals in elke fase van hun loopbaan terecht kunnen. De SMA heeft daarom verschillende soorten lidmaatschappen voor verschillende soorten bedrijven. Dit gaat van een individueel lidmaatschap tot een partnership met een bedrijf en/of opleidingsinstituut. Op onze website is meer informatie te vinden over onze lidmaatschappen.

 

Ereleden & Lid van Verdienste

Door de jaren heen zijn er een groot aantal mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Deze personen zijn hiervoor gehuldigd en in het zonnetje gezet. Binnen de SMA onderscheiden we Ereleden en lid van Verdienste. Op onze website is een overzicht te vinden van alle personen die deze onderscheiding hebben ontvangen.

 

Persberichten

De SMA heeft een groot aantal persberichten uitgebracht. Op onze website is een overzicht te vinden van alle door de SMA uitgebrachte persberichten.