Individueel lidmaatschap

Naast de bedrijfslidmaatschappen met meerdere personen is het mogelijk om met één persoon lid te worden van onze vereniging. Binnen het individueel lidmaatschap onderscheiden we een drietal verschillende soorten. Deze zijn gebaseerd op de levensfasen van de Sales Professional. Wij onderscheiden het lidmaatschap voor een student, Young Sales Professional (tot 30 jaar) en de Senior Sales Professional (ouder dan 30 jaar). Bij de start van het lidmaatschap zal gekeken wordt naar de looptijd gedurende dat jaar en zal er naar ratio een bedrag in rekening worden gebracht. In januari wordt de jaarlijkse factuur toegestuurd.

 

De SMA is een vakvereniging van Sales Professionals voor Sales Professionals. Dit betekent dat de SMA een beperking stelt aan organisaties/personen op het gebied van commerciële trainingen en Werving & Selectie. Dit type organisatie mag niet meer dan 5% van het gehele ledenbestand uitmaken. Momenteel is deze grens bereikt en is een ledenstop van toepassing voor dergelijke organisaties.

 

Bij de start van het lidmaatschap zal gekeken wordt naar de looptijd gedurende dat jaar en zal er naar ratio een bedrag in rekening worden gebracht. In januari wordt de jaarlijkse factuur toegestuurd. De beëindiging van het lidmaatschap is vastgelegd in artikel 5 van de statuten, dat luidt, dat het lidmaatschap steeds schriftelijk kan worden beëindigd tegen het einde van het geldende contributiejaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 

 

Lidmaatschap voor de Senior Sales Professional 

 

 • Toegang tot alle 60 regionale en landelijke bijeenkomsten, die de SMA per jaar organiseert.
 • Toegang tot de regionale Sales Event, van SMA Noord en Oost
 • Toegang tot het landelijk Sales Events
 • 4x per jaar het SMA Magazine “SMA Insight”, met daarin artikelen en interviews op het gebied van commercie
 • Het jaarboek van de SMA, met daarin een terugblik op het voorgaande jaar
 • De kosten hiervoor bedragen € 475,– (excl. BTW) 

 

Lidmaatschap voor de Young Sales Professional 

 

 • Dit lidmaatschap is alleen voor de Sales Professional, die jonger dan 30 jaar is en aan het begin van zijn/haar sales loopbaan staat.
 • Toegang tot alle 60 regionale en landelijke bijeenkomsten, die de SMA per jaar organiseert.
 • Toegang tot de regionale Sales Events
 • Voor het landelijk Sales Event geldt een speciaal tarief. Daar waar een kaartje normaal € 400,– kost, geldt hiervoor een tarief van € 50,–
 • De jaarlijkse kosten voor dit lidmaatschap bedragen € 100,– (excl. BTW) 

 

Lidmaatschap voor studenten

 

 • Dit lidmaatschap is alleen voor de Sales Professional, die nog studeert.
 • Toegang tot alle 60 regionale en landelijke bijeenkomsten, die de SMA per jaar organiseert.
 • Toegang tot de regionale Sales Events
 • Voor het landelijk Sales Event geldt een speciaal studententarief. Daar waar een kaartje normaal € 400,– kost, geldt hiervoor een tarief van € 50,–
 • De kosten hiervoor bedragen € 50,– (excl. BTW) 

 

Mocht u interesse hebben in een lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Wij zijn bereikbaar via 0348-495056 of via het volgende e-mailadres: secr@sma.nl