Een nieuwe SMA-regio!

logo SMA

Een nieuwe SMA-regio!

De SMA werkt hard aan de verdere professionalisering van de vereniging. En dat doet ze onder meer door het netwerk verder uit te breiden. Bijvoorbeeld met een nieuwe regio, SMA Zuid-West Brabant. Loek Worm, Chief Empowerment Officer bij BrainCompass, is de nieuwe voorzitter van deze club. Hij doet graag zijn verhaal. “Ik ben zelf al lange tijd lid van de SMA, woon in de regio Brabant en ben altijd in de regio Rotterdam werkzaam geweest. In de afgelopen jaren probeerde ik om zoveel mogelijk de bijeenkomsten van regio West bij te wonen en bij de landelijke events aanwezig te zijn. Het viel mij steeds meer op dat er in het Zuid-Westelijke deel van Brabant geen SMA regio actief was. Terwijl hier juist enorm veel (commerciële) bedrijvigheid en ondernemerschap te vinden is.”

 

Improvement in sales

“BrainCompass empowered sales professionals én leiders om hun natuurlijke talenten verder te ontwikkelen en om te leren gaan met hun valkuilen. Dit specifiek binnen hun professionele context. Daarmee dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van de professionals in het salesvak. Hier zit dus een groot raakvlak met de SMA. Vanuit dit oogpunt ben ik met Eiso Bleeker in gesprek gegaan om de mogelijkheden te verkennen voor het organiseren van SMA-bijeenkomsten in de omgeving van Brabant. Dit stond voor mij persoonlijk toch al op de planning, dus waarom niet onze krachten bundelen? Na een aantal leuke gesprekken met Eiso en twee enthousiaste potentiële Bredase bestuursleden hebben we besloten ervoor te gaan. Dit jaar zullen de eerste vier bijeenkomsten georganiseerd worden. Anders dan de andere SMA-regio’s willen wij alle bijeenkomsten organiseren bij bedrijven in Brabant. Er zijn gelukkig meer dan voldoende inspirerende bedrijven die zich daar uitstekend voor lenen. Wij gaan dan de ‘Kijkje in de Keuken’ bijeenkomsten combineren met inhoudelijke sessies. Hierdoor komen de drie speerpunten van de SMA – kennisdelen, netwerken en verbinden – goed naar voren. Wij kijken enorm uit naar het komende jaar. Er staan leuke bijeenkomsten op stapel. Via deze weg wil ik graag SMA-leden die werken of wonen in Zuid-West Brabant informeren over onze nieuwe afdeling. En jullie natuurlijk vragen om actief deel te nemen aan de bijeenkomsten. Samen kunnen we van de regio Zuid-West Brabant een groot succes maken.”

 

Namens het bestuur van Regio Zuid-West Brabant:

Loek Worm, Eric Fransen en Mehmet Genc.
Klik hier voor het nieuwe bestuur