Bedrijfslidmaatschap

Binnen de SMA zijn een aantal soorten bedrijfslidmaatschappen te onderscheiden. Deze lidmaatschappen zijn volgens een vast structuur met prijs opgebouwd en kennen verschillende gebruiksmogelijkheden. Hieronder staat een overzicht met de lidmaatschappen die de SMA momenteel kent, waarbij tevens is aangegeven waar gebruik van gemaakt kan worden.

 

MKB-lidmaatschap

 

Dit lidmaatschap biedt de volgende mogelijkheden:

 

 • 3 personen lid. Het lidmaatschap geeft de volgende mogelijkheden:
  • Het kunnen bezoeken van alle regionale en landelijke georganiseerde bijeenkomsten van de SMA;
  • Het kunnen bezoeken van de regionale Sales Events, van SMA Noord en Oost;
  • Het kunnen bezoeken van het landelijke SMA Sales Event;
 • De opgegeven leden ontvangen 4x per jaar het magazine “SMA Insights” en de maandelijkse nieuwsbrief.
 • Toegang van de Commercieel Directeur/Sales Director, tot het Captains Diner.  
 • Bedrijfsnaam wordt vermeld in het ledenoverzicht
 • De prijs van dit lidmaatschap bedraagt € 1250,– (exclusief BTW)

 

Bronzen lidmaatschap

 

Dit lidmaatschap biedt de volgende mogelijkheden:

 

 • 5 personen lid. Het lidmaatschap geeft de volgende mogelijkheden:
  • Het kunnen bezoeken van alle regionale en landelijke georganiseerde bijeenkomsten van de SMA;
  • Het kunnen bezoeken van de regionale Sales Events, van SMA Noord en Oost;
  • Het kunnen bezoeken van het landelijke SMA Sales Event;
 • De opgegeven leden ontvangen 4x per jaar het magazine “SMA Insights” en de maandelijkse nieuwsbrief;
 • Toegang tot een tweetal peergroups (d.w.z. per peergroep, één deelnemer)
 • Toegang van de Commercieel Directeur/Sales Director, tot het Captains Diner en de Piet Heyn Award;
 • Logo in het ledenoverzicht (fysiek)
 • De prijs van dit lidmaatschap bedraagt : € 2.500,–

 

Zilveren lidmaatschap

 

Dit lidmaatschap biedt de volgende mogelijkheden:

 

 • 10 personen lid. Het lidmaatschap geeft de volgende mogelijkheden:
  • Het kunnen bezoeken van alle regionale en landelijke georganiseerde bijeenkomsten van de SMA;
  • Het kunnen bezoeken van de regionale Sales Events, van SMA Noord en Oost;
  • Het kunnen bezoeken van het landelijke SMA Sales Event;
 • De opgegeven leden ontvangen 4x per jaar het magazine “SMA Insights” en de maandelijkse nieuwsbrief;
 • Toegang tot een viertal peergroups (d.w.z. per peergroep, één deelnemer)
 • Twee stoelen voor zowel het Captains Diner, als de Piet Heyn Award.
 • Logo in het ledenoverzicht (Fysiek + website)
 • De prijs van dit lidmaatschap bedraagt : € 5.000,–

 

Gouden lidmaatschap

 

Dit lidmaatschap biedt de volgende mogelijkheden:

 

 • 15 personen lid. Het lidmaatschap geeft de volgende mogelijkheden:
  • Het kunnen bezoeken van alle regionale en landelijke georganiseerde bijeenkomsten van de SMA;
  • Het kunnen bezoeken van de regionale Sales Events, van SMA Noord en Oost;
  • Het kunnen bezoeken van het landelijke SMA Sales Event;
 • De opgegeven leden ontvangen 4x per jaar het magazine “SMA Insights” en de maandelijkse nieuwsbrief;
 • Toegang tot een zestal peergroups (d.w.z. per peergroep, één deelnemer)
 • Vier stoelen voor het Captains Diner en 2 stoelen voor de Piet Heyn Award
 • Logo in het ledenoverzicht (fysiek + website)
 • Eigen Partnerpagina op de SMA-website
 • De prijs van dit lidmaatschap bedraagt : € 7.500,–

 

 Plantina lidmaatschap

 

Dit betreft maatwerk, en begint vanaf een bedrag van € 10.000,– (exclusief BTW)

 

Toelichting op het lidmaatschap 

 

Digitale en fysieke Nieuwsbrief :

 

Content is een belangrijke peiler onder de SMA. Naast de rol van de website van de SMA wordt er op een tweetal manier content verspreid onder de leden. Allereerst is dit de digitale nieuwsbrief, die 12x per jaar verschijnt. Hierin staat o.a. een maandelijkse blog op het gebied van Sales en worden er verslagen gedeeld van SMA-bijeenkomsten. Daarnaast valt er 4x per jaar het magazine SMA Insight op de deurmat. Hierin staan vele verschillende artikelen op het gebied van Sales en interviews met leden van de vereniging.

 

Regiobijeenkomsten :

 

De SMA organiseert jaarlijks zo’n 40 bijeenkomsten in haar regio’s. Tijdens deze bijeenkomsten staat er altijd een onderwerp op het gebied van Sales centraal. We onderscheiden hierin Sales Cafés en de zogenaamde Salesmanager in de Keuken, waarbij we op bezoek gaan bij bedrijven. Een overzicht van de lopende bijeenkomsten kun je op onze site vinden

 

Peergroups :

 

Daarnaast kent de SMA zogenaamde peergroups. Dit zijn samengestelde groepen bestaande uit leden van onze partners. In deze groep staat altijd een functie en/of thema centraal. Vanuit de SMA worden twee voorwaarden aan de peergroup gesteld. Ten eerste dat er vanuit elke partner maar één persoon in een peergroup aanwezig is, en daarnaast de persoon moet vanuit zijn functie de koppeling hebben met de peergroup. Momenteel kent de SMA een zevental peergroups, te weten : 

 

 • Commercieel Directeur/Executive
 • Salesmanager
 • Senior Sales Professional
 • Young Sales Professional
 • Bid en tendermanagement
 • Customer Experience
 • Indirecte Sales

 

Sales Event :

Drie keer per jaar wordt er door de SMA een Sales Event georganiseerd. In maart is de landelijke variant, waar masterclasses op het gebied van Sales en de verkiezingen centraal staan. In het najaar vinden hebben SMA Noord en Oost hun regionaal Sales Event. Hierbij worden eveneens masterclasses op het gebied van sales georganiseerd.

 

Captains Diner en Piet Heyn :

 

Binnen het lidmaatschap wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen met een aantal personen aan het Captains Diner en de Piet Heyn Award. De SMA heeft hier als randvoorwaarde gesteld, dat de personen die deelnemen aan deze events, altijd van executive niveau moeten zijn. Bij beide bijeenkomsten is de dresscode Black Tie.

 

Het Captains Diner, is gekoppeld is aan het Sales Event. Hierbij treden sprekers uit het bedrijfsleven op, waarbij in hun verhaal sales een centrale rol in neemt. Bij de Piet Heyn Award staat de verkiezing van het meest innovatieve commercieel bedrijf centraal. Uiteraard hier ook de nodige sprekers uit het bedrijfsleven en de politiek op de agenda. Meer uitleg en informatie over beide executive bijeenkomsten kun je op onze site vinden 

 

 Heeft u interesse in een lidmaatschap. Wij zijn bereikbaar via 0348-495056 of via het volgende e-mailadres: secr@sma.nl