Accreditatie NHL

SMA Logo NHL Hogeschool

  

Accreditatie NHL 

Uitreiking certificaten NHL Eiso Bleeker Hans Sangers

De SMA is voortdurend bezig om het Salesvak naar een hoger plan te brengen. Het onderwijs speelt daar uiteraard een belangrijke rol in: als onderwijs en bedrijfsleven optimaal aansluiten, brengt dat een professionaliseringsslag teweeg, die alleen maar voordelen kent. Dat het onderwijs onze inspanningen waardeert blijkt uit het toenemend aantal samenwerkingsverbanden. Onlangs nog met de NHL Hogeschool in Leeuwarden, waar we zowel het SMA-A als het SMA-B1 certificaat mochten uitreiken aan de opleiding Commerciële Economie. De NHL Hogeschool is de eerste hogeschool in Nederland die heeft laten zien aan beide SMA standaarden te voldoen. Hans Sangers (Docent Sales & Accountmanagement): “Wij zijn enorm trots op deze certificaten. Het is voor ons een bevestiging dat we een goed salescurriculum hebben binnen de opleiding. En het is nog maar het begin.” Petra Kamphuis (docent Leiderschap & Management en Sales) vult aan: “Deze certificering betekent niet alleen veel voor ons als hogeschool en als opleiding, maar is ook voor onze studenten belangrijk. Veel van onze studenten Commerciële Economie zullen zich in de komende jaren tot salesprofessional ontwikkelen. Met een diploma van onze gecertificeerde opleiding op zak, hebben zij een streepje voor op anderen die in de markt een baan zoeken. Het certificaat, dat de studenten aanvullend op hun diploma wordt overhandigd, heeft een duidelijke meerwaarde”.

 

Samenwerking met SMA 

De NHL Hogeschool en de SMA zijn met elkaar in contact gekomen via een congres in Groningen. Al snel bleek dat de onderwijsinstelling en de vakvereniging eenzelfde filosofie aanhangen. Hans: “Het Sales-vak is voortdurend in ontwikkeling. Dat maakt dat we ook de salesopleidingen continue aanpassen en verbeteren. En hoe kunnen we dit beter doen dan met een partner die deze ontwikkelingen op de voet volgt, en ook regelmatig zelf in de markt zet? De banden met de SMA worden daarom steeds steviger. Tijdens het SMA NoordZ Sales Event waren wij één van de kennispartners.” Petra: “Ook deze ontwikkeling is zeer positief voor onze studenten. Zo worden theorie en praktijk nog beter bij elkaar gebracht. Dit wordt nog eens versterkt doordat bijna alle docenten van de opleiding Commerciële Economie, naast het docentschap, ook actief zijn in het bedrijfsleven. Wij kijken uit naar een verdergaande samenwerking met de SMA.”

 

Verenigingsmanager Eiso Bleeker, geeft aan eveneens erg uit te kijken naar de verdergaande samenwerking met NHL: “We hebben op het afgelopen SMA Noordz Sales Event voor het eerst met elkaar goed kennis gemaakt, en dat smaakt duidelijk naar meer. Vanuit NHL waren er een groot aantal studenten aanwezig, die zeer gemotiveerd waren om het salesvak goed in de vingers te krijgen. Daarnaast ben ik erg blij met de accreditatie van de NHL. De eerste hogeschool in Nederland, die een tweetal accreditaties heeft ontvangen. Dat betekent dat je reeds een certificaat ontvangt, als je de eerste twee jaar met goed gevolg hebt afgelegd. In onze ogen zijn deze twee jaren van een dermate hoog niveau, dat dit een accreditatie rechtvaardigt. Wat mij betreft genoeg aanknopingspunten om de samenwerking verder te intensiveren de komende periode.