Accreditatie

SMA, de vakvereniging van salesprofessionals erkent dat sales een vak is en accrediteert daarom commerciële opleidingen en certificeert salesmensen op hun vaardigheden. We willen er namelijk blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de opleidingen en de gecertificeerde personen van het juiste niveau is. Dat kan alleen als de accreditatie en certificering waarmaken wat ze beloven. 

Accreditatie

Bij veel mensen en bedrijven roept de term accreditatie veel vragen en onduidelijkheden op. Het accrediteren van een opleiding betekent een vorm van kwaliteitsborging waarbij de commerciële opleiding onderzocht wordt, op basis van vastgestelde eisen, door de vakvereniging van salesprofessionals. Eisen gebaseerd op basis een weergave van hetgeen momenteel actueel is bij de leden. Bij een positieve uitkomst wordt een keurmerk verleend die gekoppeld wordt aan de onderzochte opleiding. De SMA is bij uitstek de partij die in het commerciële domein een dergelijk assessment zou moeten kunnen afnemen. De SMA is op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het vakgebied en heeft geen commerciële belangen bij de onderzochte opleidingen. In onze ogen is dit belangrijk om het opleidingsniveau te kunnen garanderen in een vakgebied dat snel verandert. Alle door de SMA geaccrediteerde opleidingen staan vermeld op de website van de SMA. Daarnaast mogen de goedgekeurde opleidingen het logo van de SMA vermelden. De (toekomstige) salesprofessionals die een geaccrediteerde opleiding met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen van de SMA een persoonlijk kenniscertificaat dat onbeperkt geldig is.

 

Niveaus accreditatie

Om het onderscheid tussen de niveaus weer te geven heeft SMA voor een drietal varianten gekozen. Deze varianten zijn gekoppeld aan het NLQF/EQF-niveau. NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

 

  • SMA-A : NLQF/EQF-niveau 4/5 (MBO/MBO+)
  • SMA-B : NLQF/EQF-niveau 6 (HBO/HBO+)
  • SMA-C : NLQF/EQF-niveau 7 (Master)

 

Eisen accreditatie

De eisen die de SMA stelt aan een commerciële opleiding zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in het werkveld. Hiervoor wordt halfjaarlijks de SMA Sales Index uitgezet onder 350 salesprofessionals van uiteenlopend werkniveau en in de verschillende branches. Tijdens dit onderzoek wordt getoetst welke ontwikkelingen worden waargenomen in het werkgebied van commercie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij, Motivaction. Het grootste onafhankelijk martkonderzoek- en adviesbureau van Nederland. De uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan de Validation Council. Dit is een adviesorgaan binnen de SMA die enerzijds toetst of de voorgelegde trends herkenbaar zijn en anderzijds een vertaling geeft van deze trends naar de dagelijkse werkzaamheden van de salesprofessional op elk niveau. Na goedkeuring van de Validation Council zullen de accreditatie-eisen hierop worden aangepast waardoor deze dus up-to-date blijven en daarmee een weerspiegeling blijven van hetgeen gevraagd wordt in het commerciële domein.  In de Validation Council zitten vertegenwoordigers uit vele verschillende branches, waardoor elke ontwikkeling uit elke sector wordt meegenomen. Hieronder staan twee voorbeelden van de beoordelingsformulieren, die worden gehanteerd in het proces.

 

Beoordelingsformulier A accreditatie

Beoordelingsformulier B-B1 accreditatie met aangescherpte toetselementen

 

Toezicht

 Om de vorm van examineren goed te laten verlopen en te borgen dat kandidaten objectief en integer geëxamineerd worden is er toezicht van de Stichting Examenkamer. Dit betekent dat de accreditaties onder toezicht van dit orgaan staan. Zij voert met regelmaat controle uit op de procedures die door de SMA worden gehanteerd.

 

Aanvraag accreditatie

 

De accreditatie kan door zowel het regulier als particulier onderwijs bij de SMA worden aangevraagd. Na het invullen van het aanvraagformulier zal deze beoordeeld worden door de audit-commissie. Deze stelt vervolgens een tweetal onafhankelijke SMA-auditoren aan, die het onderzoek van de opleiding zullen gaan uitvoeren om vervolgens advies uit te brengen aan de audit-commissie die een definitief eindoordeel zal gaan geven over de aanvraag. Bij een positieve uitslag ontvangt de opleider voor het betreffende opleidingsprogramma de accreditatie en het bijbehorende SMA Kenniscertificaat. De accreditatie van het opleidingsprogramma is drie jaar geldig. Zolang de accreditatie geldig is, mag de opleider het SMA-logo bij uitingen over de betreffende opleiding plaatsen. Als het opleidingsprogramma wordt aangepast moeten de vernieuwingen vooraf aan de Auditcommissie worden voorgelegd. De commissie gaat na of het vernieuwde opleidingsprogramma de accreditatie kan behouden. Deelnemers die het geaccrediteerde opleidingsprogramma afronden, ontvangen ook een persoonlijk SMA Kenniscertificaat. Dit is onbeperkt geldig. Vanuit de SMA zijn al een groot aantal opleidingen geaccrediteerd. Het overzicht met deze opleidingen kun je op onze website vinden

 

De kosten voor accreditatie bedragen voor € 3.500,-. (excl.BTW) Dit bedrag geldt voor één opleidingsprogramma voor drie jaar en staat los van een eventueel SMA-lidmaatschap. Tevens is het mogelijk om een pre-scan (op basis van een gesprek) met een afgevaardigde van de auditcommissie uit te voeren. De kosten bedragen € 500,– (excl. BTW) Dit bedrag wordt echter niet in rekening gebracht, op het moment dat besloten wordt om over te gaan tot de aanvraag van de accreditatie.

Indien er interesse is op een opleiding te accrediteren, zijn onderstaande aanvraagformulieren hiervoor te gebruiken. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn dan staan we je graag te woord op nummer : 0348-495056 of via info@sma.nl

 

Aanvraagformulieren accreditatie 

 

SMA-A

SMA-B (regulier onderwijs)

SMA-B1 (hogescholen)

SMA-C, is nog in ontwikkeling